W Domu Pomocy Społecznej w Jedlance została wprowadzona możliwość odwiedzin, wizyt i wyjść.

Dla opiekunów prawnych, kuratorów, rodzin Naszych Mieszkańców umożliwiamy spotkania z Mieszkańcami.

Zamiar odwiedzin w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance powinien być zgłoszony do pracownika socjalnego w celu ustalenia daty, godziny odwiedzin.

Miejscem odwiedzin i kontaktu z osobą odwiedzaną jest teren DPS i specjalnie do tego przygotowane miejsce w budynku. Nie ma możliwości odwiedzin w pokojach mieszkańców.

W czasie odwiedzin należy zachować reżim sanitarny: muszą być używane maseczki ochronne, należy zachować odpowiednią odległość, obowiązkowa jest dezynfekcja rąk.

Dostarczane w czasie odwiedzin paczki zostaną przekazane personelowi, poddane kwarantannie i zewnętrznie zdezynfekowane (dotyczy to również paczek dostarczanych poza odwiedzinami).

APEL WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki
bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych


Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa w sprawie dotyczącej osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w formie usług świadczonych przez całą dobę. Działalnością taką zajmują się:

 • domy pomocy społecznej (DPS),
 • placówki, w których sprawowana jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi,

przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku.

Decyzja o zamieszkaniu w DPS-ie lub placówce nie jest łatwa, zarówno dla osoby zainteresowanej, jak i jej rodziny. Zawsze wiąże się z wieloma wątpliwościami, rozterkami, pytaniami i często towarzyszy jej lęk o przyszłość. Właśnie dlatego ważne jest, aby została ona podjęta w pełni odpowiedzialnie, w trosce o zapewnienie osobie bliskiej godnych, bezpiecznych warunków życia.

Domy pomocy społecznej oraz placówki całodobowej opieki mogą działać po uzyskaniu zezwolenia wojewody. Jest ono potwierdzeniem, że spełniają standard określony w przepisach prawa i podlegają kontroli ze strony służb wojewody. DPS-y oraz placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, funkcjonujące na podstawie zezwolenia, wpisane są do odpowiednich rejestrów.

Niestety na rynku usług opiekuńczych istnieją także placówki, które działają bez wymaganego prawem zezwolenia. Na tę kwestię chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę. Placówki te często ze względu na niższy koszt pobytu oferują usługi na minimalnym poziomie, nie gwarantują odpowiedniej kadry, a tym samym nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa przebywającym w nich osobom. Bardzo często mieszczą się w budynkach, które nie są przystosowane do świadczenia usług opiekuńczych przez całą dobę, np. występują w nich bariery architektoniczne.

W związku z tym, w trosce o zdrowie i życie osób wymagających wsparcia, apeluję do Państwa o odpowiedzialny wybór. Nie umieszczajmy swoich bliskich w placówce działającej bez zezwolenia!

Dodatkowe informacje

Akty prawne regulujące ww. zagadnienia:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),

Rozdział 2. Domy pomocy społecznej, art. 54-66,

Rozdział 3. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, art. 67-69,

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.).

Rejestr domów pomocy społecznej dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/uw- mazowiecki/rejest-domow-pomocy-spolecznei.

Rejestr placówek zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku dostępny jest na stronie

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/reiestr-placowek-zapewniaiacvch-calodobowa-opieke-osobom-

niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-Iub-osobom-w-podeszlym-wieku-w-tym-prowadzonych-na-podstawie-

przepisow-o-dzialalnosci-gospodarczei.

Szczegółowe informacje w sprawach dotyczących kierowania i umieszczania osób w domach pomocy społecznej oraz placówkach całodobowej opieki można uzyskać w:

 • ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania osoby zainteresowanej,
 • Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
 • - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel: 22 695 71 00, 22 695 71 42, 22 695 71 75, 22 695 71 37, 22 695 71 30.

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance usytuowany jest przy trasie E77 Radom- Grójec w województwie mazowieckim, znajduje się na terenie gminy Jedlińsk. Dom jest placówką stałego pobytu, dysponuje 140 miejscami przeznaczonymi dla mężczyzn i kobiet przewlekle psychicznie chorych. W Domu przebywają również osoby z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.
Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie ze standardem.

 • usługi bytowe – zapewnienie optymalnych warunków życiowych
 • usługi opiekuńczo-zdrowotne – zapewnienie całodobowej opieki medycznej, rehabilitacyjnej oraz opiekuńczej
 • usługi wspomagające – zapewnienie indywidualnego rozwoju, usamodzielnianie i aktywizowanie.

 Pensjonariusze Domu Pomocy Społecznej w Jedlance zamieszkują w pokojach 1, 2 i 3- osobowych, urządzonych nowocześnie i wyposażonych w niezbędne udogodnienia z przyległymi łazienkami, które są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku zainstalowana jest nowoczesna winda dostosowana do potrzeb mieszkańców. W DPS znajduje się również kaplica, w której odbywaj się msze święte w każdą niedzielę i święta.Mieszkańcy DPS mogą rozwijać swoją osobowość i zainteresowania poprzez uczestniczenie w różnych formach terapii zajęciowej dostosowanych do możliwości psychofizycznych.

Mieszkańcy mają do dyspozycji:

 • pracownię kulinarną
 • pracownię dziewiarską
 • pracownię plastyczną
 • pracownię muzyczną
 • pracownię komputerową oraz
 • kącik biblioteczny

W naszej placówce działa również zespół muzyczny „MELOMANI”, który reprezentuje Dom Pomocy Społecznej w lokalnych, ogólnokrajowych oraz międzynarodowych przeglądach i konkursach artystycznych. Świadczone są usługi medyczne w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii i masażu przy użyciu sprzętu i urządzeń specjalistycznych.

Dom Pomocy Społecznej w Jedlance daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa, stwarza atmosferę wzajemnego zaufania, a także daje poczucie autentycznej troski o ich codzienne sprawy.

 

Koordynator do spraw dostępności - Wojciech Wójcik - tel.(48) 321-30-26 wew.26.